BIP

STATUT SZKOŁY


Statut

Szkoły Podstawowej nr 37
im. gen. Mariusza Zaruskiego
w Bielsku - Białej Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-12-03 11:08:14 Zmiana publikacji sp37
2 2017-12-03 11:07:03 Zmiana publikacji sp37
3 2017-11-30 19:21:04 Zmiana publikacji sp37


stronę wyświetlono 5654 razy Artykuł wyświetlony 5654 razy